Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, którym od 1 lipca 2016 r. będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu wysokość opłaty wynosić będzie: 14 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych i 8 zł od osoby przy odpadach segregowanych.

            Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów wprowadza jednak konieczność wymiany pojemników. Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną do dnia 30 czerwca 2016 r. w nowe kosze. Natomiast dotychczasowe pojemniki stanowiące własność PHU Komunalnik zostaną zabrane podczas ostatniej zbiórki odpadów tj. w dniach 27 – 28 czerwca. W związku z powyższym prosimy, aby pojemników oznaczonych z napisem PHU Komunalnik po ich opróżnieniu nie zabierać już na swoje posesje, by Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Komunalnik mogło je bez przeszkód odebrać.

            W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zarówno z wymianą pojemników jak i odbiorem odpadów, prosimy o ich zgłaszanie osobiście w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Pakosławice lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 435 76 14 wew. 106 lub 113. 

            Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów. Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.

Przewiń do góry