DSCN0377.jpegPodczas ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Adamowi Raczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. Wcześniej Radni Gminy wysłuchali sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawionego przez Alicję Kapuścińską - Skarbnika Gminy, a także zapoznali się z opinią i stanowiskem w tej kwestii, Komisji Rewizyjnej. Pozytywną ocenę wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa, nie wnosząc zastrzeżeń do sprawozdania.  

Przewiń do góry