500plus.jpegW dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Pakosławice Wójt Adam Raczyński podpisał pierwsze decyzje przyznające świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Na dzień 22 kwietnia 2016 roku wpłynęło łącznie 149 wnioski o przyznanie ww. świadczenia. Aktualnie, na bieżąco wnioski są przyjmowane, weryfikowane i są wydawane decyzje. Ustawa gwarantuje klauzulę natychmiastowej wykonalności co daje możliwość, z chwilą podpisania decyzji na uruchomienie środków dla osób wnioskujących.

Przewiń do góry