logo_FE_Program_Regionalny.jpegNa stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Opolskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy - ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Planowana data naboru: od 2016-05-12 do 2016-05-19.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: http://rpo.opolskie.pl/?p=15921

Przewiń do góry