W dniu 16 kwietnia 2016 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbył się XI Zjazd Delegatów na Zarząd Gminny ZOSP RP w Pakosławicach. Spotkanie o godzinie 16.00 otworzył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pakosławicach - dh Andrzej Ozga.

Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:
Starosta Czesław Biłobran, Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu - Jerzy Imbiorski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nysie - Stanisław Czepiel, Przewodniczący Rady Gminy w Pakosławicach - Mirosław Borkowski, a także Radni Gminy Pakosławice.

Po oficjalnym rozpoczęciu, funkcję przewodniczącego Zjazdu przejął dh Henryk Szczotka. Delegaci oraz zaproszeni gości wysłuchali sprawozdań z działalności za okres mijającej kadencji przedstawionych przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pakosławicach druha Andrzeja Ozgę oraz Komendanta Gminnego - druha Pawła Gotkowskiego. Komisja rewizyjna, po przedstawieniu swojego sprawozdania, zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci jednogłośnie przychylili się do tego wniosku.

Następnie głos zabrali goście zaproszeni. Bardzo mile zaskoczony organizacją był Pan Jerzy Imbiorski. W bardzo pozytywnych słowach ocenił zarówno działalność jednostek w naszej gminie, współpracę z samorządem oraz zaangażowanie strażaków. Zarówno Pan Starosta jak i Wiceprezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nysie przedstawiali sytuację w Powiecie Nyskim. Wójt Gminy Adam Raczyński wyróżnił trzech doświadczonych i przez wiele lat aktywnych strażaków. W dalszej częsci dokonano wyboru nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Skład zarządu przedstawia się następująco:

  • Prezes dh Paweł Gotkowski
  • Komendant dh Grzegorz Mazurkiewicz
  • Sekretarz Pani Ania Biela
  • Skarbnik dh Rafał Kaliński

Komisja rewizyjna:

  • Przewodnicząca dh Sandra Złośnik
  • Wiceprzewodniczący dh Łukasz Grabowski
  • Sekretarz dh Dawid Turek
  • Członek dh Mariusz Gancarz
  • Członek dh Piotr Ksiądzyna

Na zjazd Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nysie zostali wybrani: dh Rafał Smoter oraz dh Mirosław Borkowski.

Dziękujemy byłemu Zarządowi za wiele lat pracy, poświęcenie i zaangażowanie natomiast nowemu Zarządowi życzymy wytrwałości i powodzenia w osiąganiu założonych celów.

 

Przewiń do góry