Dnia  13 lutego 2016 roku o godz 16.00 w sali OSP Prusinowice odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach.

Swoją obecnością strażaków zaszczycili goście: Starosta Nyski Czesław Biłobran, Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Borkowski, Z-ca Komendanta PSP Paweł Gotkowski, Prezes OSP RP w Pakosławicach Andrzej Ozga, Dyrektor Zespołu Szkół w Prusinowicach Artur Kowalski, Prezes RSP Prusinowice Władysław Tokarczyk.

Zebranie otworzył prezes dh Piotr Janik. Po przywitaniu gości, na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Mirosław Borkowski.

W pierwszej części zebrania została podsumowana działalność OSP w minionym roku oraz plan działania i plan finansowy jednostki na przyszłość. Następnie Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach na okres nowej kadencji :

 • dh  Piotr Janik                                   -   Prezes
 • dh  Jerzy Tokarski                             -   Naczelnik
 • dh  Łukasz Majcherowicz                 -   Sekretarz
 • dh  Monika Błądzińska                     -   Skarbnik
 • dh  Rafał Kaliński                             -   Gospodarz
 • dh  Mariusz Gancarz                        -   Z-ca Naczelnika
 • dh  Mateusz Różycki                        -  Członek Zarządu OSP
 • dh  Mirosław Borkowski                   -  Członek Zarządu OSP
 • dh  Jerzy Tokarski                            -  Członek Zarządu OSP

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach :

 • dh Dawid Turek                               -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • dh  Krzysztof Szostopal                   -  Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • dh  Adrian Bachleda                       -  Członek Komisji Rewizyjnej

Delegatami na Zjazd Gminny zostali wybrani:

 • dh  Mateusz Różycki
 • dh  Mirosław Borkowski
 • dh  Mariusz Gancarz
 • dh  Dawid Turek
 • dh  Bogdan Błądziński

Członkami Zarządu Oddziału Gminnego zostali wybrani:

 • dh  Jerzy Tokarski
 • dh  Piotr Janik
 • dh  Rafał Kaliński

 

Przewiń do góry