Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Nowe zasady gospodarowania drewnem

drewno.jpegW dniu 4 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Pakosławice podpisał zarządzenie w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Pakosławice.

Zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku wycinki drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pakosławice.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w przedmiotowym akcie drewno uzyskane z wycinki drzew rosnących na terenach gminnych może zostać sprzedane osobom fizycznym lub osobom prawnym.

Ponadto przewidziano możliwość nieodpłatnego przekazania drewna:

  • jednostkom, takim jak: Szkoły, Przedszkola gminne, Biblioteka publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna – na cele związane z ich funkcjonowaniem;
  • Radom Sołeckim, na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz cele ogólnospołeczne;
  • osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach, jako pomoc rzeczową.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839751
W tym miesiącu: 8225
Wizyt dzisiaj: 998
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: