Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w związku z ogłoszonym dla jednostek samorządu terytorialnego naborem wniosków na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjął 25.01.2012 roku decyzję, na mocy której nie będzie rozpatrywał wniosków indywidualnych składanych między innymi przez osoby fizyczne i rolników na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i to niezależnie od tego, czy gmina z terenu której będzie pochodził wnioskodawca złoży, czy też nie złoży wniosku do konkursowego naboru wniosków, złożonych po 30.04.2012 roku. 

Termin składania wniosków przez gminy został ustalony na: od 15.03.2012 r. do 30.03.2012 r. Potencjalni wnioskodawcy indywidualni, planujący realizację zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2012 r.  powinni niezwłocznie, najpóźniej do 10 marca br.  zwrócić się do Urzędu Gminy w Pakosławicach, celem ujęcia zadania we wniosku do Funduszu. Zgłaszane mogą być jedynie te zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833208
W tym miesiącu: 1682
Wizyt dzisiaj: 255
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: