Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VI nabór

W ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 147/2015/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VI nabór"

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6 598,80 zł brutto. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:

  • 50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • 35% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.

 

W ramach realizowanego zadania zostaną usunięte z terenu Gminy Pakosławice  wyroby zwierające azbest w ilości ok. 14,6 Mg.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9834932
W tym miesiącu: 3406
Wizyt dzisiaj: 1979
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: