Dziś jest: poniedziałek, 18-10-2021

Wybory do Izb Rolniczych

ir.jpeg Informujemy, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

W dniach 8.05.2015 r. oraz 11.05.2015 r. w godzinach od 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy Pakosławice, pokój nr 2,  Komisja Okręgowa będzie pełniła dyżur i przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dla kandydatów na członków w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu dostępne są na stronie internetowej : www.izbarolnicza.opole.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7439976
W tym miesiącu: 50031
Wizyt dzisiaj: 370
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: