Dziś jest: czwartek, 29-09-2022

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy,  że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Zobowiązani są również do wniesienia  w w/ w terminie I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, o których mowa powyżej. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/ w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9066537
W tym miesiącu: 126592
Wizyt dzisiaj: 2433
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: