Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania

Wójt Gminy Pakosławice na podstawie Uchwały nr II / 8 / 14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015.

PDFKonkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015.pdf (1,11MB)

PDFUchwała nr II/8/14 z dnia 4 grudnia 2014 roku.pdf (1,95MB)

PDFOgłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdf (218,29KB)

PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (182,76KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9837132
W tym miesiącu: 5606
Wizyt dzisiaj: 695
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: