Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Budżet uchwalony

W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Gminy Pakosławice, której wiodącym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. Rada Gminy po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie przedłożonego projektu uchwały jak również po dokonaniu poprawek zgłoszonych w formie wniosków przez merytoryczne Komisje Rady uchwaliła budżet na 2015 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta  14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.


Wśród zadań na realizację których zostały zabezpieczone środki budżetowe znalazły się między innymi rozbudowy i modernizacje remiz strażackich w Pakosławicach, Nowakach i Rzymianach. Nie zapomniano również o poprawie infrastruktury, której zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach. W nowym budżecie zabezpieczono również środki na realizację zadań przy współudziale Powiatu w zakresie remontów chodników przy drogach powiatowych jak również zapewnienia transportu zbiorowego. Wzorem lat ubiegłych wszystkie sołectwa mogą liczyć na środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.


W trakcie obrad Rada przyjęła zmiany Statutów wszystkich sołectw jak wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości.
Wszystkie uchwały podejmowane były w pełnym 15 osobowym składzie, gdyż na tej sesji jako ostatni ślubowanie złożył radny Łukasz Pleśniak.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9834994
W tym miesiącu: 3468
Wizyt dzisiaj: 2041
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: