Dziś jest: czwartek, 06-10-2022

Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Pakosławice informuje, że w ramach zadania realizowanego na terenie Gminy Pakosławice  w roku 2014 pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – V nabór” unieszkodliwiono 48,63 Mg  wyrobów zawierających azbest, na co uzyskano dotację:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie:  4 525,38 zł.

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie:  6 464,82 zł.

- środki własne Gminy Pakosławice w kwocie: 1 939,45 zł. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9097990
W tym miesiącu: 27783
Wizyt dzisiaj: 2344
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: