Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Rzymianach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 150/W/Z/2014 oraz 151/W/Z/2014, pobranej w dniu 30.06.2014r. z wodociągu publicznego w Rzymianach, gmina Pakosławice stwierdza,  że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Rzymianach jest przydatna do spożycia.

Pełna treść informacji dostępna jest poniżej.

DOCInformacja dla konsumentów - woda przydatna do picia wod.publ. Rzymiany.doc (421,00KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836890
W tym miesiącu: 5364
Wizyt dzisiaj: 453
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: