Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu nyskiego

Starosta Nyski w dniu 28 maja 2014 r. od godz. 20.00 wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu nyskiego.

Na terenie powiatu nyskiego zarządzono:
1) monitorowanie poziomu wód w ciekach i  rzekach,
2) przygotowanie i utrzymywanie sił i środków w gotowości do udziału w akcji przeciwpowodziowej,
3) monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych we współpracy z zarządcami tych obiektów,
4) udzielanie pomocy ludności zamieszkałej na terenach które mogą być zalane,
5) informowanie ludności o panującej sytuacji i możliwości udzielenia pomocy,
6) zapewnienie stałej całodobowej łączności Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas alarmu przeciwpowodziowego Burmistrzowie Miast i Gmin powiatu nyskiego, w okresowych meldunkach informują Starostę Nyskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie gmin.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie przekazuje Staroście Nyskiemu i Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego istotne informacje dotyczące występujących zagrożeń i podejmowanych działań.

PDFzarządzenie starosty w sprawie alarmu przeciwpowodziowego.pdf (45,91KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832249
W tym miesiącu: 723
Wizyt dzisiaj: 723
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: