Dziś jest: środa, 31-05-2023

UWAGA! Ostatni nabór wniosków w 2011 r.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zamierzających ubiegać się o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi lub Małe projekty informujemy, że nabór rozpocznie się 14 listopada 2011 r. a zakończy 02 grudnia 2011 r.

Nabór ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi:

"Nowoczesne obiekty służące działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej” –  Limit dostępnych środków 400.000,00 zł

"Tradycja, kultura i środowisko Złotej Ziemi” – Limit dostępnych środków  400.000,00 zł.

2. W ramach działania "Małe projekty":


"Podnosimy jakość życia – budujemy społeczeństwo obywatelskie na wsi” – Limit dostępnych środków 100.000,00 zł

"Nowoczesne obiekty służące działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej” – Limit dostępnych środków 100.000,00 zł.

"Tradycja, kultura i środowisko Złotej Ziemi” – Limit dostępnych środków 100.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”, ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków,
Tel./fax. 0774154804, e mail:

Biuro prowadzi bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830166
W tym miesiącu: 54542
Wizyt dzisiaj: 390
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: