Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Rekrutacja do oddziału sportowego na rok szkolny 2014/2015

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

OGŁASZA NABÓR DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz KLASA I GIMNAZJUM

O PROFILU TENIS ZIEMNY I KARATE SHOTOKAN.

Program szkolenia sportowego będzie realizowany z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu w oparciu o aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego. Zajęcia sportowe realizowane będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Trening będą prowadzili profesjonalni trenerzy lub instruktorzy. Uczniowie będą uczestniczyli w letnich obozach szkoleniowych.

Etapy rekrutacji do oddziału sportowego na rok szkolny 2014/2015:

 • do 18 kwietnia 2014r. (piątek) składanie podań o przyjęcie do oddziału sportowego.

 • 25 kwietnia 2014r. (piątek) próby sprawności fizycznej.

 • do 1 lipca 2014r. (wtorek) składanie w odpowiednim sekretariacie szkoły oryginałów świadectw szkolnych (klasy III lub ukończenia szkoły podstawowej) oraz zaświadczeń lekarskich.

 • 4 lipca 2014r. (piątek) ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV szkoły podstawowej
  i I gimnazjum.


  Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów jest dostępne na stronie internetowej naszej szkoły http://sp_prusinowice.wodip.opole.pl oraz w sekretariatach szkoły.

  Bliższych informacji udzielają:
  sekretariat szkoły podstawowej tel. 77 435 91 33
  sekretariat gimnazjum tel. 77 435 60 66

  Zapraszamy
  Artur Kowalski
  DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833112
W tym miesiącu: 1586
Wizyt dzisiaj: 159
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: