Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Likwidacja kasy w siedzibie ZGKiM Pakosławice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach informuje, iż od dnia 15 kwietnia 2014 r. zaprzestaje przyjmowania wpłat w kasie ZGKiM.

Dotychczasowe sposoby wnoszenia opłat przez klientów, tzn. przelewy, polecenia zapłaty, wpłaty gotówkowe w bankach, agencjach finansowych itp. pozostają bez zmian.

Wpłaty z tytułu należności za wodę oraz czynsz należy wnosić na rachunek bankowy nr:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 37 8872 0003 0022 8390 2000 0010.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340364
W tym miesiącu: 56329
Wizyt dzisiaj: 1574
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: