Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

W związku z zakończeniem prac nad programem współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, zapraszam przedstawicieli organizacji  pozarządowych do zapoznania się z projektem  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok .

Proszę o odniesienie się do załączonego projektu programu współpracy i sformułowanie swoich oczekiwań w odniesieniu do obszarów priorytetowych współpracy i działań w ich obrębie;

  • form współpracy;
  • zasad udzielania dotacji.
  • oraz  zgłaszania opinii, propozycji i wskazówek.

Opinie i uwagi proszę przesyłać na adres:

Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

lub drogą e – mailową na adres do dnia 18 października 2011 r.

PDFProjekt programu wspolpracy.pdf (222,37KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9837097
W tym miesiącu: 5571
Wizyt dzisiaj: 660
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: