Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadanie publiczne

Gminy Pakosławice na rok 2014

 

Wójt Gminy Pakosławice informuje, że nie wpłynął żaden wniosek w ramach konkursu  na zadanie publiczne Gminy Pakosławice na rok 2014 zgodnie z  Programem Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

ZADANIE W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY OBEJMOWAŁO:

- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania.

 

W związku z brakiem zainteresowania konkurs nie został rozstrzygnięty i  powyższe zadanie  nie będzie realizowane w 2014 roku.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                        Jarosław Nosal    

 

PDFKonkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014.pdf (1,10MB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9837249
W tym miesiącu: 5723
Wizyt dzisiaj: 812
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: