Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Opłata za gospdarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pakosławice !

Przypominamy, że termin płatności za śmieci za m-c styczeń 2014 roku upływa 31 stycznia br. 

OPŁATĘ „ŚMIECIOWĄ” NALEŻY UISZCZAĆ DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, KTÓREGO OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY DOTYCZY:

  • w kasie urzędu Gminy Pakosławice,
  • przelewem na rachunek bankowy urzędu Gminy Pakosławice.


Dokonując wpłaty za śmieci prosimy w tytule wpłaty wpisać :  

  • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
  • adres nieruchomości,
  • m-c i rok którego dotyczy opłata.

 
Nr rachunku bankowego:
Urząd Gminy Pakosławice
65   8872  0003  0022  8286  2000  0170

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839555
W tym miesiącu: 8029
Wizyt dzisiaj: 802
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: