Dziś jest: niedziela, 26-09-2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Pakosławice

Pakosławice, Strobice, Prusinowice, Reńska Wieś, Bykowice

 miesiąc

Terminy odbioru
odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

Styczeń

02.01.2014/16.01.2014

-

-

-

Luty

03.02.2014/17.02.2014

-

-

-

Marzec

10.03.2014/24.03.2014

-

-

-

Kwiecień

07.04.2014/22.04.2014

-

-

-

Maj

05.05.2014/19.05.2014

-

-

-

Czerwiec

02.06/16.06/28.06.2014

-

-

-

 

Śmiłowice, Frączków, Korzękwice, Goszowice, Biechów, Smolice, Nowaki, Słupice, Rzymiany

 miesiąc

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

Styczeń

03.01.2014/17.01.2014

-

-

-

Luty

04.02.2014/18.02.2014

-

-

-

Marzec

11.03.2014/25.03.2014

-

-

-

Kwiecień

08.04.2014/23.04.2014

-

-

-

Maj

06.05.2014/20.05.2014

-

-

-

Czerwiec

03.06/17.06/30.06.2014

-

-

-


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7366998
W tym miesiącu: 82963
Wizyt dzisiaj: 1555
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: