Dziś jest: sobota, 17-04-2021

Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Pakosławice informuje, że w ramach zadania realizowanego na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013 pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice" unieszkodliwiono 37,315 Mg wyrobów zawierających azbest na co uzyskano dotację:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 12.564,68 zł,

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 17.949,54 zł,

- środki własne Gminy Pakosławice wyniosły 5.384,86 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6675762
W tym miesiącu: 54377
Wizyt dzisiaj: 2049
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: