Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przedstawiam Państwu do publicznej konsultacji projekt  „Rocznego Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pakosławice do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii w terminie od 31.10.2013 do 08.11.2013. Dokumenty w tej sprawie znajduja się na stronie BIP

____________________________________________

Wyniki konsultacji:

DOCProtokół z konsultacji 2013.doc (26,00KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838254
W tym miesiącu: 6728
Wizyt dzisiaj: 1817
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: