Dziś jest: środa, 22-09-2021

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przedstawiam Państwu do publicznej konsultacji projekt  „Rocznego Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pakosławice do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii w terminie od 31.10.2013 do 08.11.2013. Dokumenty w tej sprawie znajduja się na stronie BIP

____________________________________________

Wyniki konsultacji:

DOCProtokół z konsultacji 2013.doc

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7353434
W tym miesiącu: 69399
Wizyt dzisiaj: 2620
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: