Dziś jest: niedziela, 26-09-2021

Zmiany w dostępie do płatnych usług doradczych finansowanych w ramach PROW 2007 -2013

Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się od 2 lipca 2013 roku o przyznanie pomocy z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z PROW 2007 - 2013, muszą zwrócić uwagę na zmiany jakie zaszły w warunkach udzielania takiego wsparcia. Główna zmiana, wynikająca z nowelizacji wchodzącego w życie rozporządzenia MRiRW z maja br.,  polega na tym, że rolnik, przed złożeniem wniosku o płatność będzie musiał udokumentować, że pokrył koszty, zarówno kwalifikujące jak i nie kwalifikujące się do refundacji, w sposób bezgotówkowy z wykorzystaniem polecenia przelewu. Koszty za które rolnik zapłacił gotówką nie zostaną przez ARiMR zrefundowane. Więcej w tej sprawie na stronie ARiMR.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7367058
W tym miesiącu: 83023
Wizyt dzisiaj: 1615
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: