Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Tryb, częstotliwość oraz terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice

Recycling_symbol.svg.pngStosownie do postanowień Uchwały Rady Gminy Pakosławice opłatę "śmieciową" uiszcza się w kasie urzędu Gminy Pakosławice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pakosławice.

Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013 r.

Kolejne opłaty należy wpłacać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Nr konta bankowego:
65   8872  0003  0022  8286  2000  0170
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

PDFHarmonogram wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Pakosławice.pdf (504,67KB)

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838490
W tym miesiącu: 6964
Wizyt dzisiaj: 2053
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: