Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Tryb, częstotliwość oraz terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice

Recycling_symbol.svg.png Stosownie do postanowień Uchwały Rady Gminy Pakosławice opłatę "śmieciową" uiszcza się w kasie urzędu Gminy Pakosławice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pakosławice.

Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013 r.

Kolejne opłaty należy wpłacać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Nr konta bankowego:
65   8872  0003  0022  8286  2000  0170
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

PDFHarmonogram wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Pakosławice.pdf

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340377
W tym miesiącu: 56342
Wizyt dzisiaj: 1587
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: