Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu".
W ramach procesu konsultacji społecznych, 7 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 w sali nr 305 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Moniuszki 9-10, odbędzie się spotkanie informacyjne.
Projekt Programu opracowanego przez firmę ATMOTERM S.A. z Opola znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: http://opolskie.pl/docs/pop_strefa_opolska8.pdf

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836893
W tym miesiącu: 5367
Wizyt dzisiaj: 456
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: