Dziś jest: wtorek, 31-01-2023

UWAGA! Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Przebieg: Odrą skanalizowaną poniżej Raciborza Miedonii przemieszcza się fala wezbrania roztopowego. Na odcinku Ujście Nysy (dodatkowo zwiększony odpływ ze zbiornika Nysa) - Brzeg będą się utrzymywały przekroczone stanów ostrzegawczych do ok. 50-70 cm.
Dalszy wzrost temperatury powietrza będzie powodował dalsze topnienie pokrywy śnieżnej w górach. W związku z tym na rzekach górskich i lokalnie podgórskich będą występowały dobowe wahania stanów wody. Wahania stanów wody będą miały tendencję wzrostową do czasu zaniku pokrywy śnieżnej. W zlewniach górskich i podgórskich, szczególnie w zlewni Opawy i Osobłogi, przewiduje się dalsze przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Stobrawy prognozuje się dalszy spływ wód roztopowych, przy stanach lokalnie powyżej ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%Ważność: od godz. 15:00dnia 13.04.2013 do godz. 14:00 dnia 15.04.2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9550294
W tym miesiącu: 102863
Wizyt dzisiaj: 1564
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: