Dziś jest: sobota, 04-02-2023

Poddziałanie 9.1.2

logo.jpeg

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

„By wiedzieć więcej … - wsparcie kompetencji uczniów – wsparcie potencjału lokalnej społeczności”

Gmina Pakosławice w partnerstwie ze szkołą języków obcych „OPTIMA” realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „By wiedzieć więcej … - wsparcie kompetencji uczniów – wsparcie potencjału lokalnej społeczności”. W ramach przedsięwzięcia uczennice i uczniowie szkół z terenu gminy Pakosławice:
•    Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszowicach,
•    Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Prusinowicach,
•    Szkoły Podstawowej w Nowakach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,
•    Publicznego Gimnazjum w Pakosławicach,
biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z klas. Łącznie projektem objętych jest 275 uczniów szkół podstawowych (z oddziałem przedszkolnym) oraz gimnazjum. Projekt o wartości 198.455,00 zł. finansowany jest w 100% ze środków UE.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9559978
W tym miesiącu: 7964
Wizyt dzisiaj: 672
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: