Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Poddziałanie 9.1.1

logo.jpeg

PRIORYTET : IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolne

Projekt pn. „Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka”

W okresie od 01.09.2008  do 25.06.2010 Urząd Gminy w Pakosławicach będzie realizował projekt pn.  „Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania wyniesie 147.750,00 PLN.

Celem projektu jest:  zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejących przedszkoli na terenie gminy Pakosławice.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Wydłużenie godzin pracy przedszkola w Prusinowicach - w ramach projektu nastąpi przedłużenie pracy przedszkola z 5 na 8 godzin dziennie. W związku z tym zostanie zatrudniony dodatkowy nauczyciel wychowania przedszkolnego w wymiarze 15/25 etatu oraz uruchomiony catering.

2. Zajęcia dodatkowe:
-  z języka angielskiego w wymiarze 0,5 godziny zegarowej w tygodniu,
- z informatyki w wymiarze 0,5 godziny zegarowej w tygodniu,
- zajęcia artystyczne (taniec, rzeźba, malarstwo, muzyka)w wymiarze 0,5 godziny zegarowej   
    w tygodniu.

3. Opieka logopedy - dzieci będą objęte opieką logopedy w wymiarze 10 godzin miesięcznie na każde przedszkole.  

Ponadto odbędą się ciekawe konkursy, imprezy środowiskowe, wycieczki.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7339963
W tym miesiącu: 55928
Wizyt dzisiaj: 1173
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: