Dziś jest: poniedziałek, 20-09-2021

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do dnia 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach tj. odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości dokonują firmy na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem odbierającym odpady. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni rozwiązać indywidualne umowy z dniem 30 czerwca 2013 r.

DOCWzor_wypowiedzenia_umowy.doc

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7344357
W tym miesiącu: 60322
Wizyt dzisiaj: 2331
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: