Dziś jest: poniedziałek, 20-09-2021

Kapitał ludzki

logo.jpeg

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.

www.efs.gov.pl

 

 • Poddziałanie 8.1.1

  29-07-2011 10:38

  thumbnail.jpeg Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 • Poddziałanie 9.1.1

  29-07-2011 10:47

  thumbnail.jpeg Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 • Poddziałanie 9.1.2

  29-07-2011 10:52

  thumbnail.jpeg Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7344320
W tym miesiącu: 60285
Wizyt dzisiaj: 2294
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: