Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Uwaga! Punkty sprzedaży alkoholu

Urząd Gminy Pakosławice przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2012 są obowiązani złożyć do dnia 31 stycznia 2013 r. pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Opłatę należy wnieść na rachunek Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Pakosławice w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach nieprzekraczalnych do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836990
W tym miesiącu: 5464
Wizyt dzisiaj: 553
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: