Dziś jest: sobota, 01-10-2022

Uwaga! Punkty sprzedaży alkoholu

Urząd Gminy Pakosławice przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2012 są obowiązani złożyć do dnia 31 stycznia 2013 r. pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Opłatę należy wnieść na rachunek Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Pakosławice w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach nieprzekraczalnych do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9072808
W tym miesiącu: 2601
Wizyt dzisiaj: 2601
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: