Dziś jest: środa, 01-02-2023

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.                                                                       OGŁOSZENIE
                                                             Wójta Gminy Pakosławice

 
o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

W związku z powyższym, zapraszam   przedstawicieli organizacji  pozarządowych  oraz  innych podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego, wymienionych  w  art. 3  ust. 3  ustawy  z dnia 23 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego   i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  mające swoją siedzibę na terenie Gminy Pakosławice    do odniesienia  się do załączonego projektu programu współpracy   i sformułowanie swoich oczekiwań w odniesieniu do ;
  -  obszarów priorytetowych współpracy i działań w ich obrębie;
  -  form współpracy;
  -  zasad udzielania dotacji.
oraz  zgłaszania opinii, propozycji i wskazówek.
       
Opinie i uwagi proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w wersji papierowej  lub drogą elektroniczną na adres oc@pakoslawice.pl do dnia 15 listopada  2012 r.


                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pakosławice
                                                                                                                                                                                                                                                        Jarosław  Nosal

 

DOCRoczny plan współpracy z org. pzarządowymi.doc (69,00KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9554355
W tym miesiącu: 2341
Wizyt dzisiaj: 2341
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: