Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski zachodniej

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” wraz z Instytutem Fizjologii Słuchu w Warszawie na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest realizatorem programu pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski Zachodniej”. Zasadniczym celem programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą wpływać niekorzystnie na proces komunikacji dziecka w środowisku szkolnym i tym samym utrudniać jego rozwój. Swoim działaniem obejmuje wszystkie dzieci klas pierwszych szkół podstawowych oraz dzieci z klas starszych, które zostaną wskazane przez nauczycieli bądź rodziców.

Realizacja bezpłatnych badań przesiewowych na terenie województwa opolskiego zaplanowana jest w terminie od marca do maja 2010 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832871
W tym miesiącu: 1345
Wizyt dzisiaj: 1345
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: