Dziś jest: sobota, 17-04-2021
 • Polsko- Czeska Akademia Sportu

  zegar.jpeg

  Projekt „Polsko- Czeska Akademia Sportu” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 • Turystyczna Przystań w Nowakach

  1.jpeg

  Operacja pn. „Turystyczna Przystań w Nowakach” mająca na celu budowę i montaż infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowakach  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 • Lepsza edukacja - lepsza przyszłość

  05-09-2014 09:56

  Celem głównym projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” jest podniesienie kompetencji kluczowych, wyższa samoocena i trafne przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów z Gminy Pakosławice (36 kobiet, 30 mężczyzn) w wyniku realizacji kompleksowego programu wsparcia w okresie od IX 2014 do VI 2015.

 • Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni

  15-01-2014 12:17

  Projekt stanowi odpowiedź na problem niskich wyników w nauce i związanych z tym ograniczonych szans na zdobycie dobrego zawodu przez uczniów i uczennice Gimnazjum im. Josefa Holzmana w Pakosławicach. Gmina od kilku lat prowadzi działania służące podniesieniu, jakości kształcenia w prowadzonych przez siebie szkołach, jednak sytuacja w gimnazjum nie jest satysfakcjonująca. Realizacja zadania pozwoli na udzielenie wsparcia szerokiej grupie uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w uczeniu się, problemy osobowościowe, problemy w relacjach społecznych i uczniów niepełnosprawnym.

 • Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę

  Celem głównym projektuPokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę” jest wzrost kompetencji 115 uczennic i 118 uczniów szkół z terenu Gminy Pakosławice oraz podniesienie jakości kształcenia w tych placówkach w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego w okresie 2 lat.

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6675804
W tym miesiącu: 54419
Wizyt dzisiaj: 2091
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: