Dziś jest: środa, 16-10-2019
  • Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni

    15-01-2014 12:17

    Projekt stanowi odpowiedź na problem niskich wyników w nauce i związanych z tym ograniczonych szans na zdobycie dobrego zawodu przez uczniów i uczennice Gimnazjum im. Josefa Holzmana w Pakosławicach. Gmina od kilku lat prowadzi działania służące podniesieniu, jakości kształcenia w prowadzonych przez siebie szkołach, jednak sytuacja w gimnazjum nie jest satysfakcjonująca. Realizacja zadania pozwoli na udzielenie wsparcia szerokiej grupie uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w uczeniu się, problemy osobowościowe, problemy w relacjach społecznych i uczniów niepełnosprawnym.

  • Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę

    Celem głównym projektuPokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę” jest wzrost kompetencji 115 uczennic i 118 uczniów szkół z terenu Gminy Pakosławice oraz podniesienie jakości kształcenia w tych placówkach w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego w okresie 2 lat.

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 4915730
W tym miesiącu: 41973
Wizyt dzisiaj: 2460
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: