Dziś jest: sobota, 17-04-2021
 • Warsztat kulinarny w Prusinowicach

  W dniu 20.12.2019 r. odbył się pierwszy z cyklu warsztatów kulinarnych w ramach projektu Polsko- Czeska Akademia Gotowania. W Prusinowicach w świetlicy wiejskiej zebrały się przedstawicielki KGW z: Prusinowic, Frączkowa, Reńskiej Wsi i Biechowa.

 • Na dobry początek - dobra edukacja przedszkolna

  Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice w Prusinowicach i Frączkowie poprzez rozszerzenie ich oferty o zajęcia dodatkowe dla 41 dziewczynek i 59 chłopców, nabycie nowych kompetencji przez zatrudnione tam nauczycielki (7K) oraz doposażeni placówek zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w dzieci w wieku przedszkolnym w okresie 19.05.2019 r. - 30.04.2021 r

 • Polsko- Czeska Akademia Gotowania

  Projekt stanowi kontynuację współpracy mieszkańców gminy Pakosławice i Mikulovice, tym razem w dziedzinie kulinariów. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych z udziałem polsko-czeskiej społeczności oraz prezentację potraw czeskich i polskich podczas Dni Mikulovic i Pakosławic.

 • Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego

 • Polsko- czeskie podsumowanie projektu Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym

  Pierwszymi, którzy odwiedzili Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym była grupa mieszkańców z czeskiego Hradec nad Moravici  z okazji uroczystego podsumowania projektu.

 • Projekt Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym zakończony

  W listopadzie 2018 r. zakończono realizacje polsko- czeskiego projektu Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym.  W Pakosławicach  stworzono miejsce spotkań turystów-pielgrzymów podążających  śladami  muszli św. Jakuba.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6674365
W tym miesiącu: 52980
Wizyt dzisiaj: 652
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: