Dziś jest: środa, 16-10-2019
 • I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach

  Operacja  mająca na celu promocję lokalnej kultury poprzez organizację wydarzenia pn. I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym

  Projekt „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 • Modernizacja boiska w Prusinowicach

  Gmina  Pakosławice podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji „Modernizacja boiska w Prusinowicach”. Celem operacji jest poprawa warunków dostępu do bazy rekreacyjno-  sportowej oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez przebudowę (modernizację)   boiska  sportowego w Prusinowicach.

 • Polsko- Czeska Akademia Sportu

  zegar.jpeg

  Projekt „Polsko- Czeska Akademia Sportu” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 • Turystyczna Przystań w Nowakach

  1.jpeg

  Operacja pn. „Turystyczna Przystań w Nowakach” mająca na celu budowę i montaż infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowakach  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 • Lepsza edukacja - lepsza przyszłość

  05-09-2014 09:56

  Celem głównym projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” jest podniesienie kompetencji kluczowych, wyższa samoocena i trafne przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów z Gminy Pakosławice (36 kobiet, 30 mężczyzn) w wyniku realizacji kompleksowego programu wsparcia w okresie od IX 2014 do VI 2015.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 4915649
W tym miesiącu: 41892
Wizyt dzisiaj: 2379
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: