Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Recycling_symbol.svg.png Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną MOŚ  oraz obejrzenia filmu zapobiegaj powstawaniu śmieci

Czemu służy zmiana ustawy?

Głównym celem będzie objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów oraz stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów. Ponadto zmiana służy stworzeniu łatwo dostępnych punktów zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne. Mieszkańcy gmin będą informowani co, gdzie i jak należy wyrzucać. Kolejnym powodem jest dążenie do wyeliminowania dzikich wysypisk oraz likwidacji zjawiska palenia odpadów w domach.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340127
W tym miesiącu: 56092
Wizyt dzisiaj: 1337
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: