Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Stawki płatności proponowane przez MRiRW

Po opublikowaniu kursu wymiany (4,1038 PLN za 1 EUR), po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2012 r. zostały już opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty stosownych rozporządzeń. Zakładają one określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.
Ostateczne wysokości stawek będą jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu rozporządzeń. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 731,72 PLN/ha;

– uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 PLN/ha;

– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 307 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 502,60 PLN/tonę;

– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,86 PLN/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,10 PLN/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,10 PLN/tonę;

– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 2 785,45 PLN/ha;

– płatność cukrowa – 52,44 PLN/tonę;

– płatność do krów – 584,79 PLN/szt.;

– płatność do owiec – 123,11 PLN/szt.;

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 591,41 PLN/ha;

Informacja przesłana przez ARiMR, artykuł opublikowany na stronie MRiRW.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833160
W tym miesiącu: 1634
Wizyt dzisiaj: 207
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: