Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Remonty dróg wewnętrznych w Gminie Pakosławice

Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma drogowa zakończyła prace przy remontach dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Pakosławice.
Na zapytanie ofertowe skierowane do 7 firm wykonujących remonty nawierzchni odpowiedziały w oznaczonym czasie 3 firmy z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Infradróg” Sp.z.o.o. reprezentowana przez Pana Jerzego Jakuszkina.

Łącznie (w dniach 01 – 10 lipca 2009 r.) wyremontowanych zostało na terenie całej Gminy niemal 5 km dróg gminnych wewnętrznych. Prace objęły 6 odcinków, w 5 sołectwach Gminy Pakosławice.
Remonty na poszczególnych odcinkach obejmował, w zależności od potrzeb, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej lub wycinanie istniejącej warstwy asfaltowej i położenie warstwy ścieralnej oraz na niektórych odcinkach oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie.
 
Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.

Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych wyniósł 44 150,34 zł.

Sporządził: Paweł Michel – Referent

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340073
W tym miesiącu: 56038
Wizyt dzisiaj: 1283
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: