Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym z POKL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach zaprasza do uczestnictwa w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:  

*Bezrobotne i nieaktywne zawodowo
*Uprawnione do świadczeń z Pomocy Społecznej
*Osoby niepełnosprawne    

Działania podejmowane w projekcie to:
- Kursy  prawa jazdy,
- Kurs operatora wózków widłowych, koparek,
- Kurs podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych,
- Opiekun osób starszych /zależnych/,
- Pracownik administracyjny, biurowy,
- Malarz, murarz, tynkarz,
- Wsparcie: doradca zawodowy, psycholog.

Szerszych informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu przy GOPS w Pakosławicach  telefon 774357693.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832343
W tym miesiącu: 817
Wizyt dzisiaj: 817
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: