Dziś jest: środa, 31-05-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

            

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu ZGKiM Pakosławice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                       (Obrady sesji są jawne)         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830189
W tym miesiącu: 54565
Wizyt dzisiaj: 413
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: