• Dzisiaj jest:
  piątek, 22 września 2023
 • Temperatura w Gminie Pakosławice:
  14 °C
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pakosławice
 • ePUAP
 • Wersja dostępna cyfrowo WCAG

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

            

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu ZGKiM Pakosławice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                       (Obrady sesji są jawne)         

Przewiń do góry