Dziś jest: środa, 22-03-2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Spinach jest przydatna do spożycia.

PDFInformacja dla konsumentów - przydatność wody do spożycia dot. wp Spiny.pdf (168,27KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9681320
W tym miesiącu: 50176
Wizyt dzisiaj: 961
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: