Dziś jest: środa, 22-03-2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Spinach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Spinach, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk w 100 ml i w związku z tym wydana została decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia, w części sieci przedmiotowego wodociągu zaopatrującej miejscowości Słupice i Nowaki.
Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

PDFInformacja dla konsumentów dot. wod. Spiny - warunkowa przydatność wody.pdf (532,94KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9681135
W tym miesiącu: 49991
Wizyt dzisiaj: 776
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: