Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Położenie

Gmina Pakosławice położona jest na południowo-zachodnim skraju województwa opolskiego i stanowi część powiatu nyskiego. Jej obszar wynosi 72 km, a liczba ludności według stanu z 2014 roku wynosi 3641 osób. Administracyjnie gmina podzielona jest na 12 sołectw, tj. Bykowice, Biechów, Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Smolice i Strobice oraz 6 przysiółków: Frączków, Godkowice, Naczków, Radowice, Spiny i Śmiłowice.

Przez obszar gminy przepływają dwa cieki wodne, tj. Cielnica i Korzkiew, które łączą się na terenie miejscowości Prusinowice i już razem wpływają do rzeki Nysy Kłodzkiej. Ukształtowanie powierzchni jest urozmaicone - płaskie we wschodniej części gminy i bardziej pagórkowate w zachodniej. Klimat jest śląską odmianą klimatu kontynentalno - oceanicznego, w którym lata są umiarkowane a zimy cieplejsze. Charakterystyczne są też długie i łagodne jesienie oraz wczesne wiosny.

mapa.gif

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836913
W tym miesiącu: 5387
Wizyt dzisiaj: 476
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: