Dziś jest: środa, 22-03-2023

Udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

Wójt Gminy Pakosławice informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pakosławice.

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w roku 2023.

Wnioski będą zbierane w terminie do dnia 29 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10, na formularzu, który można otrzymać w siedzibie Urzędu w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.pakoslawice.pl w zakładce › ochrona środowiska.

tel.  077/435 76 14 wew. 106.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9681203
W tym miesiącu: 50059
Wizyt dzisiaj: 844
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: