Dziś jest: sobota, 03-12-2022

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania Z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zarierajacych azbest z terenu Gminy Pakosławice w roku 2022"

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 358/2022/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 25.08.2022 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2022”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 63 768,33 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana w wysokości 23 145,50 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 11 572,75 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 11 572,75 zł.

W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 33,065 Mg odpadów zawierających azbest.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9348399
W tym miesiącu: 6931
Wizyt dzisiaj: 695
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: